SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY PRZYTOCZNA

 

Komisja Rewizyjna

PIOTR OKIŃCZYC - przewodniczący

ŻANETA WRONA - zastępca

KRYSTIAN GABRYELSKI

BEATA GÓRA

ZBIGNIEW KLUSEK

IRENEUSZ KOPUT

MAREK MATUSIAK

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

ŻANETA WRONA - przewodnicząca

PIOTR OKIŃCZYC - zastępca

ZBIGNIEW KLUSEK

MARCIN STRZELEWICZ

DANUTA SZCZYSZYK

 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

 

MIROSłAW ROMANOWSKI - przewodniczący 

MARIA KUBERSKA - zastępca

KRYSTIAN GABRYELSKI

KONRAD GOLEC

ZBIGNIEW KLUSEK

IRENEUSZ KOPUT

PIOTR OKIŃCZYC

PAWEŁ RĘKAWIECKI - rezygnacja/wygaśnięcie mandatu dnia 21.09.2020 r.

MARCIN STRZELEWICZ

ANGELIKA SUDOł

DANUTA SZCZYSZYK

SłAWOMIRA TROJANEK

ŻANETA WRONA

 

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 

DANUTA SZCZYSZYK - przewodnicząca

MARCIN STRZELEWICZ - zastępca

KONRAD GOLEC

BEATA GÓRA

MARIA KUBERSKA

MAREK MATUSIAK

PAWEŁ RĘKAWIECKI - rezygnacja/wygaśnięcie mandatu dnia 21.09.2020 r.

MIROSłAW ROMANOWSKI

ANGELIKA SUDOŁ 

SŁAWOMIRA TROJANEK